Medische gegevens delen

Medische gegevens delen

Regel het delen van medische gegevens op Volg je Zorg. Bij ziekte of ongeval kan het van levensbelang zijn dat uw medische gegevens snel kunnen worden ingezien door apotheek, huisartsenpost of ziekenhuis. Hiervoor moet u ons eerst toestemming geven.