Klacht melden

Heeft u een vraag of een klacht?

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.
De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van HADOKS. Mocht de klachtbemiddeling van de klachtenfunctionaris van HADOKS niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan kan een klacht als geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie Huisartsenzorg.
Ook hierbij is de praktijk aangesloten zie SKGE.
De geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijke jurist, een vertegenwoordiger namens de patiënten, een deskundige op het gebied van de huisartsenzorg en een ambtelijk secretaris. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Melden van een klacht kan d.m.v. het invullen van bijgaand formulier.

Klachten formulier

Tonny Simons werkt als Coördinator griepvaccinaties & Administratief medewerker