Disclaimer

Website

De inhoud van de website is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van uw huisarts vervangen. De informatie die u hier aantreft kan fouten bevatten. Hoewel wij ons best doen om alle informatie zo goed mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten of schade ten gevolge van het gebruik van deze website. Wij zien dus af van welke aansprakelijkheid dan ook. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn gemaakt via deze site zijn er voor uw gemak. Wij hebben geen invloed, noch zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Email

De informatie in E-mails (inclusief bijlagen) van Huisartsenpraktijk De Residentie – Storm de Grave is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van E-mail veilig is of dat gebruik van E-mail geschiedt zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van het E-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van E-mail. Als u ervoor kiest berichten per E-mail aan Huisartsenpraktijk De Residentie – Storm de Grave te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Als u met ons via e-mail communiceert, is het bovenstaande van toepassing. Wij gaan er dan vanuit dat u de disclaimer heeft gelezen en hiermee instemt.

Sweelinckplein - zomersluiting

Locatie Sweelinckplein is gesloten op onderstaande dagen.

Vrijdag 14 juli
Maandag 17 juli
Maandag 24 juli
Dinsdag 1 augustus
Donderdag 3 augustus
Vrijdag 4 augustus
Donderdag 10 augustus
Vrijdag 11 augustus
Maandag 14 augustus
Vrijdag 18 augustus
De locatie Prins Hendrikstraat 129 is geopend van 8:00 – 17:00 uur.
Bent u in een levensbedreigende situatie bel 112.

Tonny Simons werkt als Coördinator griepvaccinaties & Administratief medewerker